البريد الإلكتروني: [email protected]

g almg10 الألومنيوم BS

Common raw materials

Forging display

CNC processing

-

BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1A97 1A95 1A80 1A50 1199 1050 1080(1A) 1050(1B) 1080 1050 1080A 1050A A199.99R ... G-AlSi7Mg G-Al12 G-Al12(Cu) G-AlMg10 AL2

contact

_

G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 (GB) (ISO) (AA) (JIS) (ΓOCT) (DIN) (BS) (NF) 6061 A6061 AΠ33 AlMg1SiCu H20 6061 LD31

contact

_.doc_•

L1-L6_

2022725 · BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R A99 1A97 A199.98R A97 1A95 A95 1A80 1080(1A) 1080 1080A A199.90 A8 ... G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G

contact

?? - 1、2、3、5、6、7 。_•

、、_ ...

2015125 · G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 GB ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ

contact

Al-Si(Mg),, ...

2021430 · AlMg10 - 3056 324 ZAlMg5Si1 ZL303 Al-Mg5Si1 - AЛ3 ENAC-51400 A-G6 AlMg5Si ~LM5 - 320 - - Al-Mg3 ADC6 ... BS UNI

contact
[PDF]

2005919 · ZAlSi7Mn 356.2 LM25 AC4C G-AlSi7Mg ZAlSi12 413.2 LM6 AC3A A-S12-Y4 G-Al12 AL2 ZAlSi5Cu1Mg 355.2 AL5 ZAlSi2Cu2Mg1 413.0 AC8A G

contact

.doc -

2017328 ·  GB ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R A99 1A97

contact

.doc -

201792 · Al-Si-Cu- (Mg,Ni) GB ISO JIS ΓOCT EN NF DIN BS UNI

contact

.doc 4 -

2019425 · .doc, (GB) ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ

contact

[1] -

1Al-Si (Mg). GB. ISO. JIS. ΓOCT. EN. NF. DIN. BS.

contact

GALMG10_-

2015818 · G-ALMG10:6mm-350mm, G-ALMG10:、、 G-ALMG10:6mm-300mm, G-ALMG10:,1

contact

_

ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R ... G-Al12(Cu) ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G-AlMg10 AL2 AL5 AL19 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 SCW48 8 LCC FB-M ...

contact

201919 · BS BS / L NF AIR LA DIN ) JIS ISO ZL101 ZL11 HZL101 АЛ 9、АЛ 9B A03560 A13560 356. 0 A356. 0 323 A ... G-AlMg10 (3. 3591. 43) AC7B ZL302 ZL6 АЛ22 A05140 A05141 514. 0 514.

contact
[PDF]

2005919 · ZAlSi7Mn 356.2 LM25 AC4C G-AlSi7Mg ZAlSi12 413.2 LM6 AC3A A-S12-Y4 G-Al12 AL2 ZAlSi5Cu1Mg 355.2 AL5 ZAlSi2Cu2Mg1 413.0 AC8A G-Al12(Cu) ZAlCu5Mn AL19 ZAlCu5MnCdVA 201.0 ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G

contact

.doc

201792 · Al-Si-Cu- (Mg,Ni) GB ISO JIS ΓOCT EN NF DIN BS UNI AA SAE ZAlSi5Cu1Mg ZL105 Al-Si5Cu1Mg AC4D AЛ5 ENAC-45300 2A-S5U AlSi5 (Cu) (3.21.34) LM16 3600 355.0 322 ZAlSi5Cu1MgA ZL105A - - AЛ5-1 ...

contact

2016621 · . :885. :. :. 151. : >> >> .

contact

.doc

2019425 · .doc, (GB) ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ L1 1070 A1070 A00 L2 1060 A1060 A0 LB2 1A50 1050 1050(1B) 1050 1050A A199.50 ...

contact

-075643.docx ...

202161 · .docx,-- GB ASTM BS JIS NF DIN Г ОСТ 1A 1A99 1199 A199.99R A99 1A97 1A95 1A80 1080(1A) 1080 1080A A199.98R A199.90 ...

contact

- MBA

2017731 · .pdf. (GB) ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ L1 1070 A1070 A00 L2 1060 A1060 A0 LB2 1A50 1050 1050 (1B) 1050 1050A A5 L5-1 1100 3L54 A1100 L5 1200 1C A1200 Al99 LG1 1A85 1080 1A ...

contact

_2_(PDF) -

2015720 · : (GB) (ISO) (AA) (JIS) (ΓOCT) (DIN) (BS) (NF) LG5 - 1199 1N99 AB000 Al99.98R S1 - LG2 - 1090 1N90 AB1 Al99.9 - - LG1 Al99.8 1080 A1080 AB2 Al99.8 1A - L1 Al99.7 1070 A107...

contact

201919 · BS BS / L NF AIR LA DIN ) JIS ISO ZL101 ZL11 HZL101 АЛ 9、АЛ 9B A03560 A13560 356. 0 A356. 0 323 A ... G-AlMg10 (3. 3591. 43) AC7B ZL302 ZL6 АЛ22 A05140 A05141 514. 0 514.

contact

_

ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R ... G-Al12(Cu) ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G-AlMg10 AL2 AL5 AL19 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 SCW48 8 LCC FB-M ...

contact
[PDF]

2005919 · ZAlSi7Mn 356.2 LM25 AC4C G-AlSi7Mg ZAlSi12 413.2 LM6 AC3A A-S12-Y4 G-Al12 AL2 ZAlSi5Cu1Mg 355.2 AL5 ZAlSi2Cu2Mg1 413.0 AC8A G-Al12(Cu) ZAlCu5Mn AL19 ZAlCu5MnCdVA 201.0 ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G

contact

() - -

2008823 · BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R A99 1A97 A199.98R A97 1A95 A95 1A80 1080(1A) 1080 ... G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 (end) () (12/1/2005) : more ...

contact

2020826 · . : JIS ISO GB YB HB ГOCT ASTM UNS ANSI AA SAE BS BS/L NF AIRLA DIN ZL101 ZL11 HZL101 AЛ9,AЛ9B A03560 A13560 356.0 A356.0 323 A-S7G AS7G03 GAlSi7Mg (3.2371.61... :YB-,HB-、。.

contact

.doc

2017328 ·  GB ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R A99 1A97 A199.98R A97 1A95 A95 1A80 1080 (1A) 1080 1080A A199.90 A8 1A50 1050 1050 (1B) 1050 1050A A199.50 A5 5A02 5052 NS4 5052 5052 A1Mg2.5 Amg 5A03 NS5 AMg3 5A05

contact

-075643.docx ...

202161 · .docx,-- GB ASTM BS JIS NF DIN Г ОСТ 1A 1A99 1199 A199.99R A99 1A97 1A95 1A80 1080(1A) 1080 1080A A199.98R A199.90 ...

contact

-

2020816 · ,,,,,,,, ...

contact

_ -

20111021 · 

contact

- ADC12 -

2009109 · ,ADC12, Tel:550, A : ,。 B : 。 。C : 0.3。

contact
: :

1080-

BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R A99 1A97 A199.98R A97 1A95 A95 1A80 1080(1A) ... G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 offer:3 offer:4 : ...

contact

GALMG10_-

2015818 · G-ALMG10:6mm-350mm, G-ALMG10:、、 G-ALMG10:6mm-300mm, G-ALMG10:,1

contact

_

ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R ... G-Al12(Cu) ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G-AlMg10 AL2 AL5 AL19 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 SCW48 8 LCC FB-M ...

contact

()_

20111011 · G-Al12(Cu) ZAlCu5Mn AL19 ZAlCu5MnCdVA 201.0 ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 ,、、、、、 ,

contact

() - -

2008823 · BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 A199.99R A99 1A97 A199.98R A97 1A95 A95 1A80 1080(1A) 1080 ... G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 (end) () (12/1/2005) : more ...

contact

_word_

BS JIS NF DIN A199.99R A199.98R ГОСТ A99 A97 A95 ... ZAlSi7Mn ZAlSi12 ZAlSi5Cu1Mg ZAlSi2Cu2Mg1 ZAlCu5Mn ZAlCu5MnCdVA ZAlMg10 ZAlMg5Si 201.0 520.2 LM10 AG11 G-AlMg10 G-AlMg5Si AL8 AL13 AL19 ...

contact

_, -

2013929 · 【】 GB ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 1A99 1199 ,()“ ”。

contact

- ADC12 -

2009109 · ,ADC12, Tel:550, A : ,。 B : 。 。C : 0.3。

contact
: :

_

202013 · ZAlSi2Cu2Mg1 413 AC8A G-Al12(Cu) ZAlCu5Mn AL19 ZAlCu5MnCdVA 201 ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G-AlMg10 AL8 ... ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13 ,

contact
: 2

- MBA

2017731 · .pdf. (GB) ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ L1 1070 A1070 A00 L2 1060 A1060 A0 LB2 1A50 1050 1050 (1B) 1050 1050A A5 L5-1 1100 3L54 A1100 L5 1200 1C A1200 Al99 LG1 1A85 1080 1A ...

contact